4 kroki do finansowej zmiany

Jak skutecznie dokonać Finansowej Zmiany?

Zadając pytanie: Kto chce zarabiać więcej i szybciej?

Każdy odpowie, że chce! Jednak finalnie duża część osób i tak nie dokonuje żadnej zmiany… Dlaczego?

Z psychologicznego punktu widzenia zmiana zachodzi na 3 płaszczyznach:

  • poznawczej – czyli obszar naszych myśli i przekonań. W tym wypadku przekonania dotyczące pieniędzy
  • emocjonalnej – przestrzeń dotycząca naszych emocji – tych negatywnych i także tych pozytywnych jak np. motywacja do zmiany
  • behawioralnej – czyli konkretne zachowanie, działanie, które wielokrotnie powtarzane uruchamia nawyk.

Proces każdej zmiany, także tej finansowej wygląda tak samo i należy o tym myśleć biorąc pod uwagę 4 kroki niżej przedstawionej struktury:

KROK 1 DECYZJA

By zmiana nastąpiła – najpierw potrzebna jest decyzja! Zazwyczaj związana jest ona z jakimś celem.

Pamiętaj jednak, że Brak Decyzji to też jakaś Decyzja.

KROK 2 WIEDZA

Czyli konkretne strategie czy narzędzia, które są potrzebne, by zamierzony cel osiągnąć. Często brak wiedzy blokuje.

Jeśli chodzi o finanse – nadal brakuje praktycznej edukacji finansowej w szkołach. Pomimo tego możemy i powinniśmy zdobywać tą wiedzę, by standard życia się podnosił, a dochody ciągle rosły.

KROK 3 ZAANGAŻOWANIE

Czyli silna motywacja do tego by ten cel osiągnąć!

Mamy 2 rodzaje motywacji. Jaka jest Twoja?

Po co chcesz tą ZMIANĘ realizować? Konkretny powód sprawia, że nie odwlekamy działania na wieczne “potem”.

KROK 4 DZIAŁANIE

To element kluczowy, bez którego nic się nie wydarzy. By ZMIANA stała się rzeczywistością – trzeba podjąć konkretne działanie!

Jeśli to Działanie nie następuje – Co stoi na przeszkodzie?

Znajomość BLOKAD pozwala skutecznie je eliminować.

Który krok własnej ZMIANY FINANSOWEJ realizujesz obecnie?

Zamykamy zapisy za:
:
:
: