5 barier, które powstrzymują twój sukces

Co najczęściej powstrzymuje Nas od zarabiania naprawdę dużych pieniędzy?

Największym wrogiem efektywności finansowej i zawodowej jest…
Bariera nr 1 – Mindset
Myślenie kategoriami, typu “Pieniądze szczęścia nie dają” albo “Pieniądze nie są najważniejsze w życiu…”. Takie myślenie o pieniądzach nie sprzyja temu, że one będą pojawiały się w portfelu.
 
Bariera nr 2 – Brak kontroli emocji
W kontekście finansowym najczęściej pojawia się strach. Często jest to zupełnie nieuzasadniony lęk, który jest iluzją naszego umysłu. Lęk przed stratą, lęk przed porażką, lęk przed podjęciem działania…
Jednak jeśli masz odpowiednią wiedzę na temat finansów zamiast lęku pojawia się pewność!
 
Bariera nr 3 – Porażki i błędy z przeszłości
Wszystkie negatywne doświadczenia związane z pieniędzmi powodują, że przyszłość jest już w pewien sposób z góry zdefiniowana.
Budując swoje doświadczenie w sferze finansowej -niemożliwe jest to, by stać się od razu nieomylnym! Błędy są elementem każdego sukcesu. Sięgając po wiedzę możemy te błędy minimalizować- zmniejszając poziom ryzyka.
 
Bariera nr 4 – Brak wiedzy
Brak wiedzy blokuje i ogranicza. Nie pozwala podejmować działania. Wyzwala także strach. Dlatego wiedza jest najlepszą inwestycją, która zwraca się z nawiązką w momencie, gdy zaczynasz z niej praktycznie korzystać.
 
Bariera nr 5 – Brak pieniędzy…
Są różne etapy rozwoju finansowego. Na początku skupienie jest głównie na zarabianiu pieniędzy, następnym krokiem jest odkładanie ich po to by móc je inwestować i pomnażać. Jednak nie możesz tego robić jeśli nie masz pieniędzy…
Brak pieniędzy to skutek. Przyczyną jest najczęściej niewłaściwe myślenie o pieniądzach i brak fundamentalnej wiedzy w tym zakresie. Rozwiązanie kryje się właśnie tutaj.
 
Która bariera jest dla Ciebie największym ograniczeniem?

Zamykamy zapisy za:
:
:
: