Dlaczego współczesny lider zespołu powinien posiadać umiejętności coachingowe?

Obecnie od menadżera zespołu wymaga się aby był mentorem, nauczycielem, szefem, wizjonerem, motywatorem i analitykiem. Tak naprawdę każdy, kto zetknął się z mocą coachingu dostrzega jego znaczenie w rozwoju współpracowników. Prawdziwy lider to wie i potrafi wykorzystać.

Swego czasu nie było mowy o coachingu. Teoretycznie, zagadnienie to
utożsamiano z mentorowaniem. Obecnie wielu krytykuje wykorzystywanie tych metod w pracy z drugim człowiekiem, co wynika jedynie z ich nieznajomości i niezrozumienia. Należy jednak dostrzec konieczność otwierania się na nowe trendy i formy pracy. Samo zastosowanie narzędzi coachingowych nie czyni z nas coacha. To ciężka praca, która wymaga doświadczenia i umiejętności. Lider zespołu powinien jednak znać niektóre z metod.

Dzisiejsze tempo życia jest zabójcze. Świat pędzi na przód, a my razem z nim. Rzeczywistość narzuca nam coraz więcej funkcji do realizowania. Szczególną rolę przypisuje się liderom, od których oczekuje się znacznie więcej. Znakiem naszych czasów są wygórowane wymagania, pogoń za sukcesem, przy coraz większych możliwościach rozwoju. Znamy swoją wartość i wiemy, że w pracy nie chodzi jedynie o zarobek, a o możliwości rozwoju osobistego i zdobywanie nowych kompetencji. Dobry lider (menadżer) dba o zasoby ludzkie każdej organizacji i potrafi sprawić, że zespół ludzi pracuje efektywniej, ale i chętniej.
Kto ma ich do tego przekonać, jak nie lider – coach?

Menadżer powinien stosować metody coachingowe. To już wiemy. Ale dlaczego?

Motywuje i wywiera wpływ na innych

Właściwy system motywacyjny to klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Obejmuje zarówno materialne, jak i niematerialny elementy. W kontekście lidera, jego rola sprowadza się do rozmów na temat kształcenia i rozwijania możliwości pracownika lub współpracownika. Menadżer ponadto inspiruje swoją postawą, przekonaniami, zaangażowaniem. Wpływa na poziom motywacji innych osób w zespole, niekiedy nawet przewartościowuje
potrzeby i ich życie. Jednostka zdeterminowana na osiąganie sukcesów, znacząco sprzyja danej organizacji – wizerunkowo, jako ukierunkowanej na troskę o swoją załogę. ,,Lider – coach” wie kiedy i co powiedzieć, bo zna swój zespół, każdego z osobna. To rezultat licznych indywidualnych rozmów na temat potrzeb i aspiracji. Sprawia, że rodzi się wiara we wspólny sukces. Co więcej, skuteczne wypełnianie roli coacha motywuje członków zespołu do podejmowania się coraz trudniejszych zadań. A czemu tak jest?

Bo lider odpowiednio zarządza zespołem.

Z jednej strony pojawia się zaufanie do lidera. Z drugiej strony – poczucie wspólnoty. Zgrani ludzie sprzyjają sukcesowi całej organizacji. Za sprawą umiejętności coachingowych może wydobywać z ludzi to, co najbardziej wartościowe, uwydatniać ich mocne strony, co sprzyja pracy ogółu. Z drugiej strony stosowanie określonych metod pomaga diagnozować błędy i je niwelować. Jeśli w zespole brakuje wiary we własne możliwości, to wkracza lider. Poszukuje mocnych stron, analizuje, bada. Rozwiązuje
problemy i daje rozwiązania. A wszystko to prowadzi do…

…poprawy wyników pracy

Zmotywowany, dobrze zarządzany zespół osiąga pożądane rezultaty. Zastosowanie metod coachingowych generuje szybkie rezultaty. Ludzie pracują wydajniej, chętniej, co automatycznie przekłada się na wyniki. Lider – coach wie jak kierować ludźmi tak, by produktywnie wykorzystywali swój czas i drzemiący w nich potencjał. Lider – coach
reaguje zawsze, nie tylko gdy wszystko się wali. Nie czeka na lawinę problemów, a zwalcza je nim zdążą się nawarstwić. Jeśli rozumiesz istotę coachingu i znasz jego metody, to lepsze rezultaty są na wyciągnięcie Twojej ręki!

Ludzie w każdej organizacji, czy zespole to najważniejszy kapitał, który wymaga właściwej inwestycji. Lider, który zna metody coachingowe potrafi znajdować złoty środek w każdym z problemów, ale i wspiera, rozumie potrzeby swojego zespołu. Nie każdy lider musi być coachem, ale powinien znać kilka metod, które poprawią jego pozycję i wpłyną na wyniki. To ciężka praca, bo skoncentrowana na człowieku.

Lider-umiejetnosci-coachingowe-bogumilamuchapl
Zamykamy zapisy za:
:
:
: